Budowa Studenckiego Centrum KonstrukcyjnegoBogusław Juza